ÜSTÖMER

İş dünyası ve akademik araştırmalar söz konusu olduğunda dünyanın en zengin ve en popüler dillerinden biri olan Türkçe, şu anda dünya çapında 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır. Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Araştırma Merkezi (USTOMER), Türkiye'de okumak veya yaşamak isteyen uluslararası öğrencilere Türkçe eğitimi vermektedir. Akademik disiplinlerde tematik öğretim yaklaşımları ile çeşitli ülkelerden Türkiye'ye gelen öğrencilere deneyimli ve nitelikli eğitmenler tarafından dil eğitimi verilmektedir. Eğitmenlerimiz yeni bir dil olarak Türkçe öğretimi yöntem ve tekniklerini dilbilimsel bakış açılarıyla uygular ve geliştirir. Dilin sözlü ve yazılı kullanımında ortaya çıkan sorunları çözmeye çalışmakta, öğrencilerin dil yeterliliğini ve Türk dili ve kültürü ile ilgili bilgilerini geliştirmek için etkinlikler düzenlemektedir.