Tarihçe

Üsküdar Üniversitesi, 3 Mart 2011 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Kuruluş Belgesi ile resmi olarak tesis edilmiştir. Bu belge, üniversitenin kuruluş amaçları, vizyonu, misyonu, stratejik hedefleri, kurumsal değerleri ve kalite standartları açısından kamuoyuna beyanıdır.

Kuruluşun Amacı

Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında uzmanlaşarak bilgi, proje ve akademik konuların üretilmesi için gerekli tüm alt yapıyı yapmak, bu üretime kaynak sağlamak, ortaklıklar düzenlemek ve nitelikli bireyler yetiştirmek.

Sağlanan Yenilik

Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında tematik bir üniversite.

Biyomühendislik, Beyin Görüntüleme, Sinirbilim, Genetik, Bilişim Bilimi, Sosyoloji, Psikoloji, İlahiyat, İletişim Bilimi yöntemlerini uygulayarak multidisipliner yaklaşımla “Matematikten Felsefeye, Sosyal Bilimlerden Sağlık Bilimlerine Bütünleşik Yaklaşım” doktrini altında, insan sağlığına iyi hizmet vizyonunun gerçekleştirilmesi, toplum ruh sağlığı ve projelerinin üretilmesi ve yetişmiş personel.

Temel Değerler

 • Tüm insani değerlere saygılı,
 • Evrensel hukuka, ulusal hukuka, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,
 • Değişime ve yeniliğe açık,
 • Çevreye duyarlı,
 • Öğrencileri yüksek standartta yetiştirmeye odaklı,
 • Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, evrensel bakış açısıyla örnek bir yaklaşıma sahip,
 • Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, düşünce ayrımı yapılmaması,
 • Eleştirel düşünme, özgürlük, çoğulcu ve katılımcı değerleri benimser,
 • Toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal çıkarları ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı,
 • Bilimsel ve eleştirel düşünmenin, etik değerlerin ön planda olduğu eşitlik, güvenilirlik, akılcılık ilkelerine sahip,
 • Bilgiyi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırma, üretim, paylaşma ve yaymada mükemmelliği sağlayan bir yöntem izleyen,
 • Faaliyetlerinde şeffaflık ve hesap verebilirliği gözeten,
 • Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlarının bilim merkezi olmaya gayret eder,
 • Çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşmak için Türk temel değerlerini kaybetmeden Avrupa Birliği'ne katılım sürecini destekler,
 • Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli gelişen bir üniversiteyiz.

Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı:

Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı olarak öncelikli görevimiz dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimizin en kaliteli eğitim-öğretim hizmetine ulaşmalarını sağlamaktır. Başvuru sistemimiz üzerinden yapılan ilgili başvurular uzmanlarımızca değerlendirilmektedir. Süreçlerimiz öğrencilerin Üniversitemizle ilk temaslarından başlayarak kabul mektupları, vize desteği, kesin kayıt, Üniversite uyum süreci ve ikamet izni alımını kapsar. Bu sayede Türkiye’de yüksek öğretim görmek isteyen bütün öğrencilere ilgili mevzuat kapsamında rehberlik edilir. Departmanımız uluslararası öğrenci kabul süreçlerine ek olarak Üniversitemizin dünya çapında tanınırlığı, tanıtımı ve ilgili kuruluşlarla ilişkilerinin düzenlenmesinden sorumludur.