Öğrenci - Yabancı Uyruklu Öğrenci

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

Adaylardan;
1)
Yabancı uyruklu olanlar,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni
alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular,
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE, AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,
başvuru yapabilirler,

Adaylardan ;
1)
T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar,
2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),    
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular,
başvuru yapamazlar,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/19575784/Yurtdisindan_Ogrenci_Kabulune_Iliskin_Esaslar161115.pdf  

 

Seçme ve Değerlendirme İşlemleri 
Seçim işlemi, aşağıda belirtilen sınavlardan alınan puanlara göre yapılır. 
a) SAT I' den en az 1000 toplam puan alan adaylar,
b) ACT (American College Testing) sınavından en az 21 puan alan adaylar,
c) GCE (General Certificate Education / A Level Certificate) sınavından (en az 2 ders) A Level Sertifikası alan adaylar,
d) I.B.(International Baccalaureate) Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olan adaylar,
e) Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavından fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden 80 puan ve üstü alan adaylar,
f) Abitur (Alman Bakaloryası) sınavından en az 4 puan almış olan adaylar,
g) Fransız Bakaloryası diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar,
h) Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) sınavında fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14 olan adaylar,
i) Al-Sahada-Al Tahanawiyya (Suriye Bakaloryası) , Fen Dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan alan adaylar,
j) Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO) başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 alan adaylar,
k) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar,
l) Endonezya Ujian Nasional (UAN) veya (UN) sınavında en az 60 alan adaylar,
m) Kenya Certificate Of Secondary Education sınavında en az 45 alan adaylar,
n) İran'da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ortalaması en az 12/20 ve "Pişdaneşgahi"
bitirme notu en az 12/20 olan yabancı uyruklu adaylar,
o) Lise Bitirme Diplomasına sahip olan adaylar, (Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya, Moldova, Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan)
p) Lise bitirme derecesi tam notunun %60'ı oranında başarılı olan adaylar,
r) Üsküdar Üniversitesi Yeterlilik Sınavında en az 50 alan adaylar,
NOT: Başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, vs.) geçerlilik süreleri iki yıldır.

Başvuru 
Tüm başvurular online başvuru sistemi üzerinden alınmaktadır. 

Adayın başvuru evrakları onaylandığı takdirde resmi kabul mektubu vermek amacıyla 500 USD başvuru ücreti alınacaktır.
Bu iadesiz başvuru ücreti aday Üsküdar Üniversitesi’ ne kesin kayıt yaptırdığı takdirde, başvuru ücreti öğrenim ücretinden düşülecektir.

Başvuru yardım mail adresi: intstudent@uskudar.edu.tr

Vize İşlemleri
Yurt dışından gelecek öğrencilerin öğrenim görmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları gerekmektedir. Bu amaçla başvurusu kabul edilen öğrencilere kabul mektubu düzenlenebilmektedir.

Öğretim Dili ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi
Üniversitede yabancı dil hazırlık eğitimi zorunlu olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil yeterlilik ve seviye belirleme sınavına tabi tutulur. Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar, uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ile daha önce başka bir Üniversitede yabancı dil hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlardan belgeleri ilgili kurullar tarafından kabul edilenler doğrudan ilgili bölüme başlarlar. Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayan ve yabancı dil yeterlilik sınavında başarısız olanlar, Üniversitenin düzenlediği zorunlu yabancı dil hazırlık programına devam ederler.
Eğitim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe düzeyleri yeterli olmayanlar Türkçe derslerini alarak Türkçelerini ilerletmekle yükümlüdürler.

Kesin kayıt için gerekli belgeler 
1- Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",
2- Sınav belgesinin aslı,
3- Adayın pasaportunun fotokopisi (öğrenim vizesi işlenmiş olmalıdır),
4- Yabancı uyruklu kimlik numarası,
5- 6 adet vesikalık fotoğraf

DİPLOMA / SINAV PUAN

SAT I (Scholastic Aptitude Test) sınavı

en az 1000 puan,

ACT (American College Test) sınavı

en az 21 puan,

GCE  (General Certificate Education / A Level Certificate) sınavları

en az 2 dersten A seviyesi,

Uluslararası Bakalorya Diploması (International Baccalaureate-IB)

 başvuracağı bölümea göre diploma notu en az 28 puan,

Fransız Bakalorya

diploma notu en az 12,

Abitur 

en fazla 4 

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavı

fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80,

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureate Libanais) sınavı

fen dalında (Scientific Stream) diploma notu  en az 14

Suriye'de Al-Shahada-Al-Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı

fen dalında (Scientific Stream) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden en az 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan 

İran lise diploma notu (Diplome Debirestan)

ortalaması 20 üzerinde en az 12 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu 20 üzerinden en az 12,

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavında (Gaokao)

başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,

Endonezya Ujian Akhir Naitonal (UAN veya UN) sınavından

en az 60

Kenya Certificate of Secondary Education

en az 45

Lise Bitirme Diploması (Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hollanda, Macaristan, Nijerya, Somali, Rusya ,Moldova, Azerbaycan, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan)

 

Lise Bitirma derecesi

en az % 60

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim  olimpiyatlarında

altın, gümüş,  bronz madalya 

Üsküdar Üniversitesi Yeterlik Sınavı

en az 50

 

ÜLKE

DİPLOMA

ABD

A.B.D. High School Diploma                        Official transcript of study sent directly to ontariocolleges.ca by the school or school board 

AFGANİSTAN

Afganistan Baccalauria / Baccalaureate Certificate, Afganistan Konkurs General State Exam 265/350 

ALMANYA

ALMANYA-  Abitur ,Fahabitur 

ANGOLA

ANGOLA-Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diploma de Ensino Pre Universitario 

ARJANTİN

ARJANTİN-Arjantin Técnico / Bachillerato , Titulo de Bachiller 

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Dëftesë Pjekurie / Certificate of Maturity 

AVRUPA

Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate)

AVUSTRALYA

Avustralya Secondary school graduation certificate 

AVUSTURYA

AVUSTURYA-Avusturya Reifeprüfung / Matura 

AZERBAYCAN

AZERBAYCAN-Azerbeycan Svidetel'stv/o Srednem Obrazovanii / Secondary School Leaving Certificate 

BAHAMALAR

Bahamalar  High School Diploma

BAHREYN

BAHREYN-Bahreyn Tawjahiya (School Leaving Certificate) 

BANGLADEŞ

BANGLADEŞ-Bangladeş Higher Secondary Certificate / Intermediate Certificate 

BELARUS

BELARUS-Beyaz Rusya Svidetel’stvo/ o Srednem Obrazovanii / Certificate of Complete Secondary                                               Beyaz Rusya Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii / Diploma of Specialized Secondary Ed. 

BELÇİKA

BELÇİKA-Belçika Certificat d'Enseignement Secondaire Superieur / Getuigschrift van Hoger Sec Onderwijs / Bek dat Toegang Verleent tot het Hoger Onderjwis Bekwaamheidsdiploma / Hoger Onderwijs / Diplôme de Maturité / Bekwaamheidsdiploma Relevé de notes

BENİN

BENİN-Benin Baccalauréat / Relevé de notes 

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya / General Secondary Education Certificate 

BİRLEŞİK KRALLIK

Birleşik Krallık General Certificate of Education / General Certificate of Secondary Education / Certificate of Secondary Education / Scottish Certificate of Education / Scottish Qualifications Certificate 

BOLİVYA

BOLİVYA-Bolivya Bachiller / Técnico Certificado de estudios 

BOSNA-HERSEK

BOSNA HERSEK-Bosna Hersek Svedocanstvo Svjeduzha o Zarsenom Obrazovanji / Maturska Svjedodzba / Report Cards 

BOTSVANA

BOTSVANA-Botswana Botswana General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overeseas Higher School Certificate 

BREZİLYA

BREZİLYA-Brezilya Certificado de Conclusao de 2 Grau / Ensino Medio  Historico escolar 

BRUNEI

Brunei  High School Diploma, IB, GCE A Levels

BULGARİSTAN

BULGARİSTAN-Bulgaristan Diploma za Zavarsheno Sredno Obrazavonie 

BURKİNA FASO

Burkina Faso Baccalaureat 

BURUNDİ

BURUNDİ-Burundi Diplôme des Humanites Complètes Relevé de notes 

CEZAYİR

CEZAYİR-Cezayir Baccalauréat 

CİBUTİ

CİBUTİ- Djibuti Baccalauréat / Relevé de notes 

ÇAD

ÇAD- Chad Baccalaureat / Relevé de notes 

ÇEK CUMHURİYETİ

ÇEK CUMHURİYETİ-Czech Republic Maturitni Zkouška / Maturita 

ÇİN

ÇİN-China  Gaoka, Çin Senior middle school diploma (毕业证书)                                                       Çin Senior middle school transcript National Senior High School Graduation Examination results (普通高中考毕业试 ) – for all applicants who completed senior middle school after 1991 

DANİMARKA

DANİMARKA-Denmark Bevis / Diploma /  Record of study 

DOMİNİK CUMHURİYETİ

DOMİNİK CUMHURİYETİ- Dominic Republic Bachillerato / Certificado de estudios 

EKVADOR

EKVADOR-Ekvador Título de Bachiller / Técnico Medio Certificado de estudios 

EL SALVADOR

El Salvador  Técnico, the Perito or the Auxiliar

ENDONEZYA

ENDONEZYA-Indonesia Senior Secondary school certificate of completion cujiam UAR and UN         

ERİTRE

ERİTRE-Eritrean Secondary Education Certificate 

ERMENİSTAN

ERMENİSTAN-Ermenistan Attestat (Certificate of Secondary Education / Certificate of Completed General Secondary Education) 

ESTONYA

ESTONYA-Estonia Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate Akadeemiline / Academic Record 

ETİYOPYA

ETİYOPYA-Ethiopian School Leaving Certificate 

FAS

Fas  Morocco Baccalauréat  / Diplôme du Baccalauréat / Relevé de notes 

FİLİPİNLER

Filipinler Katibayan / High School Diploma Transcript of study 

FİLİSTİN

Filistine Tawjihi / Certificate of General Secondary Education

FİNLANDİYA

FİNLANDİYA-Finland Peruskoulun päästötodistus (Comprehensive School Completion Certificate) / Lukion päästötodistus / Dimissionsbetyg or Avgangsbetyg fran gymnasiet (Upper Secondary Completion Certificate) / Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg 

FRANSA

FRANSA- French Baccalaureate - BaccalauréatRelevé de notes  

GABON

GABON-Gabon Baccalauréat Relevé de notes 

GAMBİYA

GAMBİYA-Gambia Senior Secondary School Leaving Certificate issued by the West African Examinations Council 

GANA

GANA- Results of West African Examination Council 

GİNE  

Gine  International Baccalaureate Diploma (IB), GCE A-Levels

GUATEMALA

Guetemala  Bachileratto, High School Diploma

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika Senior Certificate, National Senior certificate 

GÜNEY KORE

KORE-Korea High School Diploma / Transcript of study 

GÜRCİSTAN

GÜRCİSTAN-Georgia Sashualo Skolis Atestati / Secondary School Leaving Certificate 

HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN- Croatia Maturatna Svjedodzba / School Leaving Certificate / Indeks / Uvjerenje 

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN-India Higher Secondary Certificate / Intermediate Certificate / Pre-University Certificate Statement of Marks                       

HOLLANDA

Hollanda VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate 

HONG KONG

HONG KONG- Certificate of Education Examination / Hong Kong Advanced / Advanced Supplementary Level Examination results issued by the Hong Kong Examinations Authority 

IRAK

IRAK-Iraq High School Diploma

İNGİLTERE

İngiltere General Certificate of Education GCE

İRAN

IRAN-  Iranian Diploma High School Diploma / Pre-University Certificate / Transcript of study 

İRLANDA

IRLANDA-Ireland Leaving Certificate (Ordinary and Higher Level) 

İSKOÇYA

İskoçya Scottish Qualifications Certificate

İSPANYA

İspanya Bachillerato / Técnico                 Certificado de estudios 

İSRAİL

İSRAİL-Israel Bagrut / Matriculation Examination 

İSVEÇ

İsveç Avgångsbetyg / Slutbetyg från Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving Certificate 

İSVİÇRE

İsviçre Diploma from Diplommittelschule / Ecole de Culture Générale / Scuola Cultura Generale / Federal Maturity Certificate / Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité / Baccalauréat / Attestato di Maturità / federally recognized Cantonal Maturity  Certificate / Eidgenössisch anerkanntes kantonales Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité cantonal reconnu par la Confédération / Attestato di Maturità cantonale riconosciuto dalla Confederazione) 

İTALYA

İTALYA-İtaly Diploma di Maturità 

İZLANDA

İZLANDA-Iceland Studentsprof 

JAMAİKA

JAMAIKA- CXC examination results issued by the Caribbean Examinations Council / GSCE, GCE O and A Level examination results issued by the examination body 

JAPONYA

JAPONYA-Japan Kotogakko Sotsugyo Shomeisho / Upper Secondary School Leaving Certificate 

KAMBOÇYA

Kamboçya  High School Diploma

KAMERUN

KAMERUN-Kamerun Cameroon Baccalaureat /  Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire / GCE O and A Level examination results issued by the examination body / Relevé de notes 

KANADA

Kanada :Prorincial High School Graduation Diplomas 

KARADAĞ

Karadağ Diploma  / Record of study

KATAR

Katar Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Education Certificate 

KAZAKİSTAN

KAZAKİSTAN- Attestat / Certificate of Secondary Education 

KENYA

KENYA- Certificate of Secondary Education / East African Certificate of Education 

KIRGIZİSTAN

KIRGIZİSTAN Attestat / Certificate of Secondary Education 

KKTC

KKTC GCE AL 

KOLOMBİYA

KOLOMBİYA-Colombia Bachiller  /  Certificado de estudios 

KONGO CUMHURİYETİ

Kongo Cumhuriyeti Baccalauréat  /          Relevé de notes 

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ-Congo Examen d’etat / Diplôme d’Etat de l’Enseignement Secondaire / Diplôme d’Etat d’Études Secondaires du Cycle Long /  Relevé de notes 

KOSOVA

Kosova : Diplome per kryerjen e shkolles se mesmete larte-gjimnazin

KOSTA RİKA

KOSTA RİKA-Costa Rika Bachillerato / Bachiller en la Ensenanza Media / Certificado de estudios 

KUVEYT

KUVEYT- Shahadat-al-thanawia-al-a'ama / General Secondary School Certificate 

KÜBA

KÜBA-Cuba Título de Bachiller / Título de Técnico MedioCertificado de estudios 

LETONYA

LETONYA- Atestats par videjo izglitibu / Certificate of Secondary Education 

LİBYA

Libya Secondary Education Certificate 

LİTVANYA

Litvanya Brandos Atestatas / Certificate of Maturity 

LÜBNAN

Lübnan Baccalauréat examination results 

LÜKSEMBURG

Lüksemburg Diplôme de Fin d'Etudes SecondairesRelevé de notes  

MACARİSTAN

MACARİSTAN-Hungary Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány / Secondary School Maturity Certificate 

MADAGASKAR

Madagaskar Madagascar  Baccalaureat 

MAKEDONYA

Makedonya Secondary School Leaving Diploma / Matura 

MALEZYA

Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Certificate of Education / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate 

MALİ

Mali          Mali Baccalaureat  /  Relevé de notes

MALTA

Malta Secondary Education Certificate / General Certificate of Secondary Education / Matriculation Certificate 

MEKSİKA

Meksika Bachillerato / Técnico  /  Certificado de estudios 

MISIR

Mısır The Thanaweya A’ama (General Secondary Certificate) Certificate of General Secondary Education 

MOĞOLİSTAN

Moğolistan Gerchilgee / School Leaving Certificate 

MOLDOVA

Moldova Attestat / Certificat de Absolvire / Diploma de Bacalaureat / Certificate of Secondary Education 

MORİTANYA

Moritanya Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré / Baccalauréat / Relevé de notes 

MOZAMBİK

Mozambik Certificado de Habilitações Literarias / Secondary School Leaving Certificate 

NAMİBYA

Namibya General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overseas Higher School Certificate / Senior Certificate 

NEPAL

Nepal  Nepal High School Diploma

NİJER

Nijer  Niger Baccalaureat  / Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré  / Relevé de notes 

NİJERYA

Nijerya Results of West African Examination Council / Nigerian   and for all NECO examinations, these results must now be verified on-line. Nijerya-Jamb

NİKARAGUA

Nikaragua Bachillerato / Técnico  /  Certificado de estudios 

NORVEÇ

Norveç Vitnemål fra den Videregående Skole / Examen Artium / Certificate of Upper Secondary Education 

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ-Orta Afrika Cumhuriyeti Central African Republic Baccalaureat / Baccalauréat / Diplôme de Bachilier de l’Enseignement du Second Degré / Relevé de notes 

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan Attestat / Certificate of Secondary Education 

PAKİSTAN

Pakistan Higher Secondary Certificate /      Intermediate Certificate /  Mark sheet 

PANAMA

Panama Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios 

PARAGUAY

Paraguay  Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios 

PERU

Peru Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios 

POLONYA

Polonya Swiadectwo Dojrzałości / Matura / Swiadectwo Ukonczenia 

PORTEKİZ

Portekiz Certificado de fim de Estudos Secundários / Certidão do Décimo Segundo Ano) 

PORTO RİKO

Porto Rico  High School Diploma  / Transcript of study 

ROMANYA

Romanya Diploma de Bacalaureat                Foaie Matricola 

RUANDA

Ruanda Diplôme des Humanités Complètes / Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires         Relevé de notes 

RUSYA

Rusya Attestat / Certificate of Secondary Education 

SENEGAL

Senegal Baccalaureate   /  Diplôme de Bachelier de l'Enseignement du Second Degré / Baccalauréat  / Relevé de notes 

SIRBİSTAN

Sırbistan  Matura Diploma Record of study

SİNGAPUR

Singapur  Sijil am Pelajaran Singapura-Cambridge / Sijil am Pelajaran Singapura-Cambridge / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level 

SLOVAKYA

Slovakya  Maturitná skúška / Maturita Vysvědčení / Annual grade report 

SLOVENYA

Slovenya  Matura / Secondary School-Leaving Diploma 

SOMALİ

Somali Secondary School Leaving Certificate 

SRİ LANKA

Sri Lanka Sri Lankan General Certificate of Education examination results issued by the Department of Examinations 

SUDAN

Sudan School Certificate / Secondary School Certificate / Higher Secondary School Certificate 

SURİNAM

Surinam VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate 

SURİYE

Suriye Baccalauréat / Al Shahada Al Thanawiya / General Secondary Certificate 

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Tawjihiyah / General Secondary Education Certificate 

SVAZİLAND

Swaziland Cambridge Overseas School Certificate Cambridge Overseas Higher School Certificate 

ŞİLİ

ŞİLİ-Chile Licencia de Educación Media / Técnico Medio / Certificado de Estudios 

TACİKİSTAN

Tacikistan Attestat / Certificate of Secondary Education 

TANZANYA

Tanzanya Cambridge Overseas School Certificate                                                    East African Certificate of Education / National Form IV Examination /  Certificate of Secondary Education                                  Cambridge Overseas Higher School Certificate / East African Advanced Certificate of Education / National Form VI Examination / Advanced Certificate of Secondary Education 

TAYLAND

Tayland  Maw 6 

TAYVAN

Tayvan Senior High School Leaving Certificate 

TOGO

Togo Baccalaureat  / Baccalauréat  Relevé de notes

TUNUS

Tunisia  Baccalauréat /  Baccalauréat Relevé de notes

TÜBİTAK

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları 

TÜRKİYE

Türkiye :Yabancı uyruklu statüsünde olup Türkiye’deki liselerden mezun 

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Attestat / Certificate of Secondary Education 

UGANDA

Uganda Certificate of Education /East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate /Uganda East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate / Uganda Advanced Certificate of Education / East African Advanced Certificate of Education / Cambridge Overseas Higher School Certificate 

UKRAYNA

Ukrayna Ukrainian External Independent Testing – ZNO veya Attestat / Certificate of Secondary Education  veya Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii

ULUSLARARASI

Uluslararası Bakalorya (IB)

UMMAN

Umman Thanawiya amma / Secondary School Leaving Certificate 

URUGUAY

Uruguay Bachillerato                                    Certificado de estudios 

ÜRDÜN

ÜRDÜN- Jordan Tawjihi / Certificate of General Secondary Education 

VENEZUELA

Venezuela Bachillerato / Técnico                 Certificado de estudios 

VİETNAM

Vietnam Bang Tot Nghiep Pho Thong / Secondary School Diploma 

YEMEN

Yemen Al Thanawiya / General Secondary Education Certificate 

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda National Certificate / Sixth Form Certificate / School Certificate / Higher School Certificate 

YUNANİSTAN

YUNANİSTAN-Greece Apolytirion / Secondary School Leaving Certificate /  Grade Report 

ZAMBİA

Zambia School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate 

ZİMBABVE

Zimbabwe General Certificate of Education / Cambridge School Certificate / Cambridge Higher School Certificate 

Detaylı Bilgi / Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/guest/yurt-disindan-kabul-edilecek-ogrenci-kontenjanlari